‎اتوشارژ ارائه کننده شارژ اینترنتی تلفن‌های اعتباری همراه اول ‪این شارژ بدون رمز و به صورت شارژ مستقیم انجام می‌شود